KPMG Oy Ab

KPMG:n tarjoaa kunnille ja kaupungeille kattavasti tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Vahvuutenamme on yhdistää eri osaamisalueiden asiantuntemus ja vankka toimialaosaaminen asiakkaalle mitattavaa lisäarvoa tuovaksi kokonaisnäkemykseksi. Muuttuvassa toimintaympäristössä KPMG tarjoaa kuntasektorin asiakkaille räätälöityjä tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Ilmoituskanava tukee avointa toimintakulttuuria

Timo Piiroinen, Forensic-palvelujen johtaja, KPMG 9.9.2020
Organisaatioiden kannattaa ylläpitää mahdollisimman avointa keskustelukulttuuria, jossa epäkohdista ja virheistä ilmoittamista tuetaan, ei rangaista. Harvard Business Schoolin julkaiseman Amy C. Edmondsonin kirjan The Fearless Organization mukaan toimivimmissa organisaatioissa mahdollisista epäkohdista...