KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat on työnantaja- ja työmarkkinakeskusjärjestö. Tuemme kuntien ja kuntayhtymien työnantajatoimintaa ja ajamme kuntien etuja työmarkkinoilla. Edustamme kunta-alan työnantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa ja kolmikantayhteistyössä. Sopimusneuvottelujen ohella tärkeimpiin tehtäviimme kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.

Näytteilleasettajan ohjelma

Esihenkilötyö kriisiaikana

Koronakriisi haastoi esihenkilötyön nostaen samalla esille, millaisia taitoja ja osaamista esihenkilöiltä tarvitaan ja millaista tukea on tarjolla. Tietoiskussa keskitytään näihin ja lisäksi HR-johdon ja sote-työnantajien haastatteluiden sekä pilottikuntayhteistyön esille nostamiin esihenkilötyön tukitarpeisiin. Esittelyssä Etänä enemmän -hankeyhteistyö sekä KT:n Lähijohtamisen akatemia, jotka tarjoavat työkaluja mm. etäjohtamiseen, sisäiseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Keskiviikko 9.9.2020
10.00 - 10.20

Verkostoista voimaa esimiestyöhön

Aija Tuimala, projektipäällikkö, Soteliiderit, KT Kuntatyönantajat 9.9.2020
Verkostot ovat merkittävä osa KT:n edunvalvontaa ja toimimme aktiivisesti monessa erilaisessa verkostossa. Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa on tärkeää, sillä yhdessä tekeminen luo vahvan pohjan yhteisymmärrykselle ja luottamukselle. Verkostoimaiseen toimintaan kuuluu...