Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus on Suomen suurimpia luottolaitoksia ja sen omistavat kunnat, Keva ja valtio. Asiakkaitamme ovat kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt, jotka. rahoittavat ratkaisuillamme ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.