Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera tarjoaa valtakunnallisena, kuntaorganisaatioiden omistamana yhtiönä valmiiksi kilpailutettuja digiratkaisuja ja ICT-palveluita asiakkaiden sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tavoitteenamme on tuottaa suoria vaikuttavuushyötyjä auttamalla kuntatoimijoita vapauttamaan omaa aikaansa toiminnan digitalisointiin. Olemme Toiminnan uudistaja ja Yhteiskunnallinen yritys.

Näytteilleasettajan ohjelma

Kunnan taloudellinen kestävyys – leikkauksia vai investointeja palveluprosessien ja teknologian kehittämiseen​

Kuntien toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Taloudellisesti kestävä toiminta on monessa kunnassa veitsenterällä, ja suuri osa kunnista supistaa palvelujaan talouden alijäämän paikkaamiseksi. Digitaalisin palveluin ja kuntayhteisin ratkaisuin voidaan tehostaa sekä palveluverkkoa että palveluprosesseja. Kestävä talous edellyttää, että kunnan investoinnit ja palveluverkko sopeutuu tehokkaasti pitkän ajanjakson kysyntäennusteisiin. Tehokkaat palveluprosessit mahdollistavat matalamman organisaation ja työpanoksen kohdistamisen suoremmin asiakasrajapintaan. Käsissämme olevat teknologiset ratkaisut mahdollistavat uudenlaisen tehokkaamman kuntajohtamisen.​

Keskiviikko 9.9.2020
14.00 - 14.20

Big bang: Riihimäen kaupungin toiminnan uudistaminen ja palveluiden digitalisointi

Riihimäki on käynnistämässä kaupungin strategiaa tukevan muutosohjelman varautuakseen kymmenen vuoden ajanjaksolla näköpiirissä oleviin tulevaisuuden skenaarioihin. Tavoitteena on virtaviivaistaa toimintarakennetta ja sen myötä kehittää kaupungin asukkaille ja yrityksille tuotettavia palveluita huomioon ottaen sekä palvelun laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden että kustannustehokkuuden näkökohdat. Kaupungille rakennetaan asiakaslähtöinen, toimialarajaton toimintamalli, jossa kevennetään organisaatiota turhia väliportaita ja hierarkioita poistamalla. Kaupungin palvelut ja johtamisjärjestelmä rakennetaan kuntatalouden palveluluokituksen pohjalta. Muutosohjelmaan sisältyvät hankkeet edistävät ja tukevat kaupungin digitalisoitumis- ja tuottavuuskehitystä sekä rakennemuutoksen toteutusta. Kuntien Tiera on Riihimäen kumppani toiminnan uudistamisessa, ICT-palveluissa ja digiratkaisuissa.

Torstai 10.9.2020
9.30 - 9.50

Kestävästi kohti kuntien toiminnan uudistamista

Kari Hyvönen, johtaja, Kuntien Tiera Oy 18.8.2020
Kestävä kehitys näkyy kuntien agendalla nykyisin yhä laaja-alaisemmin ja voimakkaammin. Hyvä näin! Mutta näkyykö se kuitenkaan kestävinä valintoina ICT:ssä ja toiminnan uudistamisessa? Kestävät valinnat vievät uudelle vuosikymmenelle Kuntien toimintaympäristö elää...