Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

TULE ry on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö. Jaamme tietoja, hyviä käytäntöjä ja edistämme vuorovaikutusta tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi, sekä tule-ongelmien ja tule-sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.