Uusi puu

Uusi puu esittelee päättäjille konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Esimerkkien avulla tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestävän kehityksen ja kasvun tukemisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.