Terveet tilat 2028 -ohjelma

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset, tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja lisätä sisäilmaosaamista. Normaaliin kiinteistönpitoon vakiinnutetaan haittoja ennaltaehkäisevä menettelytapa, jossa kiinteistökantaa hallitaan suunnitelmallisesti ja rakennukset ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännöllisesti (Terveet tilat -toimintamalli).