RANKU-toimintamalli, Varsinais-Suomen ELY-keskus

RANKU (Ravinneneutraali kunta) on ravinnekierrätyksen toimintamalli kunnille. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtamassa RANKU3-hankkeessa on yhteistyössä kuntien kanssa kehitetty konkreettisia esimerkkejä, miten kunnat voivat alueillaan edistää ravinnekierrätystä omassa toiminnassaan tai tukemalla muita. Tutustu kuntien ravinnekierrätystyöhön hankkeen verkko sivuilta www.ymparisto.fi/ranku

Kunnat mukaan ravinteiden kierrätykseen

Anni Karhunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, RANKU3-hanke 4.9.2020
Tänä päivänä kuntia haastetaan mukaan niin ilmastotyöhön, luonnon monimuotoisuutta edistämään, vesiensuojeluun ja vaikka mihin kestävän kehityksen toimintaan. Vieläkö pitää rahkeita riittää ravinnekierrätykseen? Kyllä. Sillä hyvin suunniteltu, elinkeinorakenteen huomioiva ja kuntalaisten...