ympäristöministeriö, Ryhti-hanke

Ympäristöministeriön Ryhti-hanke on käynnissä, jotta rakennettua ympäristöä koskevien tietojen käyttö olisi tulevaisuudessa sujuvampaa. Kunnat ovat keskeisessä asemassa uudistuksessa, sillä ne tuottavat ja käyttävät kaava- ja rakennustietoja, joita uudistuksessa kootaan valtakunnallisesti yhtenäiseen muotoon. Kunnat ovat tervetulleita osallistumaan uudistuksen toteutukseen tai seuraamaan työtä.

Näytteilleasettajan ohjelma

Kuntien askeleet digitaalisen rakennettuun ympäristöön

Kunnat tuottavat ja käyttävät jatkuvasti tietoa, jota syntyy muun muassa kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa. Monet kunnat ovat jo pitkään digitalisoineet näitä tietoja ja automatisoineet omia järjestelmiään. Valtakunnallisesti tietojen käyttö on kuitenkin usein hankalaa, sillä eri järjestelmissä tuotetut tiedot eivät nykyisin toimi yhteen. Ryhti-hanke valmistelee uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, joka tarvitaan, jotta yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto saadaan käyttöön valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Jatkossa kunnat tukeutuvat yhdessä määriteltyihin tietomalleihin ja voivat halutessaan hallita osaa rakennetun ympäristön tiedoista uudessa tietojärjestelmässä. Miten muutokseen voi varautua ja edetä digiaskelilla, selviää ympäristöministeriön tietoiskussa.

Keskiviikko 9.9.2020
12.00 - 12.20

Kuntien askeleet digitaalisen rakennettuun ympäristöön

Kunnat tuottavat ja käyttävät jatkuvasti tietoa, jota syntyy muun muassa kaavoituksessa ja rakennusluvituksessa. Monet kunnat ovat jo pitkään digitalisoineet näitä tietoja ja automatisoineet omia järjestelmiään. Valtakunnallisesti tietojen käyttö on kuitenkin usein hankalaa, sillä eri järjestelmissä tuotetut tiedot eivät nykyisin toimi yhteen. Ryhti-hanke valmistelee uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, joka tarvitaan, jotta yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeä rakennettuun ympäristöön liittyvä tieto saadaan käyttöön valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Jatkossa kunnat tukeutuvat yhdessä määriteltyihin tietomalleihin ja voivat halutessaan hallita osaa rakennetun ympäristön tiedoista uudessa tietojärjestelmässä. Miten muutokseen voi varautua ja edetä digiaskelilla, selviää ympäristöministeriön tietoiskussa.

Torstai 10.9.2020
13.30 - 13.50

Kohti yhteentoimivia tietoja

neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, ympäristöministeriö 4.9.2020
Kunnan mahdollisuus saada täysi hyöty rakennetun ympäristön digiloikasta kasvaa jokaisen yhteentoimivan tiedon myötä. Mitä vaaditaan, että rakennetun ympäristön tiedot ovat yhdenmukaisina yhteiskäytössä? Meneillään oleva digimurros koskettaa kuntien tiedonhallintaa ja tilojen...