EnviroVet Oy

LaatuNet on kuntien ympäristöterveyden laadunhallintajärjestelmä. Sen avulla voidaan tuottaa tasalaatuista palvelua asiakkaille ympäri Suomea. Palvelu on jo käytössä 3,4 milj. suomalaisen alueella.

Järjestelmässä ovat mukana myös kunnalliset eläinlääkäripalvelut ja parhaillaan työstämme valtakunnallisia Käypä hoito-suosituksia yhdessä Eläinlääkäriliiton kanssa.

https://www.envirovet.fi/

Kerros: 2. krs

Osasto: 2.27