EnviroVet Oy

LaatuNet on kuntien ympäristöterveyden laadunhallintajärjestelmä. Sen avulla voidaan tuottaa tasalaatuista palvelua asiakkaille ympäri Suomea. Palvelu on jo käytössä 3,4 milj. suomalaisen alueella.

Järjestelmässä ovat mukana myös kunnalliset eläinlääkäripalvelut ja parhaillaan työstämme valtakunnallisia Käypä hoito-suosituksia yhdessä Eläinlääkäriliiton kanssa.

https://www.envirovet.fi/

Kerros: 2. krs

Osasto: 2.27

Tietoisku
Asunnontarkastukset kunnissa - kirjavista käytännöistä yhdenmukaiseen asiakaspalveluun

Asunnontarkastukset ovat kuntien tärkeä kansanterveydellinen työkalu. Tällä hetkellä niiden toteutuksessa on kuntien välillä suurta vaihtelua. Kuntalaiset voivat joutua eriarvoiseen asemaan erilaisten käytäntöjen ja jonotusaikojen viidakossa. Valtakunnallinen ympäristöterveyden laatujärjestelmä Laatunet on auditoinut kuntien käytäntöjä ja syksyllä toteutettava interkalibrointi mahdollistaa käytäntöjen yhdenmukaistaminen ja laadunvarmistuksen tulevaisuudessa.

11.09.2019 | 11:30 - 11:50
A 3.24, 3. krs
Tietoisku
Käypä hoito -suositukset kunnaneläinlääkäreille

Kuntien vastuulla on eläinten perusterveydenhoito ja sairauksien ennaltaehkäisy. Kunnaneläinlääkärijärjestelmä on ensiarvoisen tärkeä sekä eläinten parissa työskenteleville että lemmikkien omistajille. Suomeen on jo kauan kaivattu ns Käypä hoito-suosituksia. Hanke niiden laatimiseksi on nyt käynnissä yhdessä Suomen Eläinlääkäriliiton kanssa. Julkistamme omistajille avoimen sivuston ja ensimmäiset hoito-ohjeet Kuntamarkkinoilla!

12.09.2019 | 09:30 - 09:50
A 3.24, 3. krs