Maaseudun Sivistysliitto

Osallisuus kortilla?

Tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta. Maaseudun Sivistysliitto (MSL) tuo kuntalaiset mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen. Osallisuustyö meillä tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa.

#mslfi #osallisuus #kuntastrategia #elinvoima

https://msl.fi/osallisuus/

Kerros: 2. krs

Osasto: S.08