Opetushallitus, kansainvälistymispalvelut

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Kansainvälistymispalvelut vahvistaa organisaatioiden ja yksilöiden osaamista sekä yhteiskunnan kilpailukykyä ja avoimuutta kansainvälistymistä edistävien ohjelmien sekä tiedon tuotannon kautta.

http://www.cimo.fi/

Kerros: K. krs

Osasto: i3