Raisoft

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on Raisoftin ohjelmiston ja asiantuntijapalvelun kulmakiviä. Suurimmat kustannussäästöt ja paras elämänlaatu tavoitetaan, kun oikeaa hoitoa tarjotaan oikealle ihmiselle oikeaan aikaan.

https://www.raisoft.com/

Kerros: 2. krs

Osasto: S.07