Rakennusliike Tikakoski Oy

RAKENNAMME TERVEEMPÄÄ TULEVAISUUTTA
Päiväkodit
Hoivakodit ja palvelutalot
Palvelukorttelit
Asiakkaitamme ovat yksityiset palveluntarjoajat, kunnat ja kaupungit sekä kolmas sektori.
Toimintatapa on ainutlaatuinen, tarjoamme kustannustehokkaan ja laadukkaan palvelukiinteistön jopa ilman kunnan tai palveluntarjoajan omia investointeja.

http://www.tikakoski.fi

Kerros: 2. krs

Osasto: 2.11