RANKU-toimintamalli kunnille

RANKU on ravinnekierrätyksen toimintamalli kunnille. Se jäsentää ja helpottaa ravinteiden kierrätyksen kokonaisuuden hahmottamista kunnissa. Toimintamallin askeleet viitoittavat esimerkkien avulla tietä kohti kestävää ravinteiden käyttöä. Messuosastolla esitellään toimintamallin askeleet ja esimerkkikuntien toimintaa. Tule nappaamaan parhaat käytännöt omaan kuntaasi!

https://www.ymparisto.fi/ranku

Kerros: 3. krs

Osasto: S.33

Tietoisku
Jätteestä arvokkaita ravinnetuotteita ja nesteytettyä biometaania, Case Gasum Turku

Ravinteiden kierrätykseen osallistuminen tuo kunnille ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellista hyötyä. Tietoiskussa esitellään case-esimerkkinä Gasumin Turun Topinojalla tehtyä biokaasulaitoksen modernisointi- ja laajennusprojektia, joka pienentää hiilijalanjälkeä ja vähentää ympäristön ravinnekuormitusta sekä edistää energiatehokkuuden ja kiertotalouden toteutumista Turun seudulla. Tule tutustumaan myös RANKU-toimintamalliin 3.kerroksen osastolle S.33

12.09.2019 | 13:30 - 13:50
A 3.7, 3. krs
Tietoisku
Ravinnekierrätyksen toimintamallin hyödyntäminen Ylivieskan kaupungissa

Ravinteiden kierrätykseen osallistuminen tuo kunnille ympäristöhyötyjen lisäksi myös taloudellista hyötyä. Kunta voi toimia suunnannäyttäjänä mm. omien palveluidensa ja toimintojensa järjestämisessä, hankinnoissa sekä maanomistajana maa- ja metsätalouden hoidossa. Tietoiskussa esitellään ajankohtaisia esimerkkejä Ylivieskan kaupungin näkökulmasta. Tule tutustumaan myös kunnille kehitettyyn ravinnekierrätyksen toimintamalliin 3.kerroksen osastolle S.33

11.09.2019 | 11:00 - 11:20
A 3.7, 3. krs