vapaaehtoistyö.fi

Vapaaehtoistyo.fi yhdistää vapaaehtoistehtävät ja tekijät. Palvelussa erilaisia tehtäviä tarjoavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat, kunnat ja kaupungit sekä lukuisat järjestöt.
Vapaaehtoistyo.fi- sivusto on osa Kotimaanapua, jota ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys Kirkkopalvelut ry. www.kotimaanapu.fi

https://vapaaehtoistyo.fi/

Kerros: 2. krs

Osasto: S.12