Vaikuta vesiin Nyt! Varsinais-Suomen ELY-keskus

Ravinteiden kierrätyksen linkittäminen kuntien ja kaupunkien päivittäiseen työhön voi olla haastavaa, mutta siinä on monia niin organisaatiota itseään kuin sidosryhmiä ja ympäristöä hyödyttäviä yhtymäkohtia. Ravinneneutraalius osana kiertotaloutta on kunnan sisäistä toimintaa ja samalla laajemman alueen yhteistyötä. Tule keräämään parhaat vinkit!

Tietoisku
Kuntien rooli ravinteiden kierrätyksessä -hyötyjä kaikille

A 3.21

12.09.2018 | 11:30 - 11:50
Tietoisku
Vesien hoito ja ravinteiden kierrätys osana kuntien perustoimintaa

A 3.21

13.09.2018 | 11:30 - 11:50