Ajankohtaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojatoteutuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhteiskäyttö edistämään asiakas- ja potilasturvallisuutta ja parempaa hoivaa:
Palveluiden kokonaisvaltaisen toteutuksen kannalta sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäinen tiedonvaihto on erittäin tärkeää.
Apotissa on integroitu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jossa on myös huomioitu lainsäädännön tiedonvaihdolle asettamat rajoitteet.

Koronaviruksen jäljitysohjelma ja sen tietoturvatoteutus:
Koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisemista voidaan tehostaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella.
Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä.
Tartuntaketjujen katkaisua tehostavan sovelluksen avulla altistuneet pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin.
Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
14.00 - 14.45

Puhujat:

Minna Saario,Johtaja,STM, OHO
Heikki Onnela,Tuotekehitysjohtaja,Apotti Oy

Järjestäjä:

Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysyksikkö