Ajankohtaista SOTE tietosuoja-asioista

Ajankohtaisia ratkaisuja sekä ohjeita tietosuojasta
Sosiaali- ja terveydenhuolto elää merkittävien muutosten aikaa, jolloin myös tietosuojan toteutuksessa edellytetään uusia käytäntöjä.

Sote-tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus ja käyttöoikeusasetus
Asiakastietolaki uudistuu ensi vuoden alussa. Laki päivitetään yhteensopivaksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa.
Asiakastietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä yhtenäistetään ja asiakastietojen luovutuksia koskevaa sääntelyä selkiytetään sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.
Lääkemääräys määritellään potilasasiakirjaksi ja valtakunnallisen lääkityslistan toteuttaminen mahdollistetaan reseptikeskukseen.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
13.00 - 13.45

Tila:

A3.25

Aihealue:

Digitaalisuus
Kehittäminen
Kuntaliiton ohjelma
Laki
Sote
Tieto

Puhujat:

Anna Kärkkäinen,erityisasiantuntija,Sosiaali- ja terveysministeriö
Heljä-Tuulia Pihamaa,apulaistietosuojavaltuutettu,Tietosuojavaltuutetun toimisto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote