Älykäs ja kestävä Tampere dataa ja teknologioita hyödyntäen

Tampereen kaupunki jatkaa älykaupungin kehitystyötä vuosina 2022-2025 Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman avulla. Nyt painopisteenä on saada data ja tekoäly käyttöön ihmisten ja yritysten hyödyksi. Kehitysohjelman tavoitteina on lisätä kaupunkiorganisaation kyvykkyyttä uudistua ihmisten ja yritysten parhaaksi,​ vahvistaa alueen elinvoimaa ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä datan ja kestävän digitaalisen muutoksen avulla sekä lisätä hyvinvointia arjen sujuvuutta,​ ennakointia ja toiminnan oikea-​aikaisuutta vahvistamalla. Kehitysohjelman viisi lippulaivahanketta tähtäävät toiminnan ja toimintakulttuurin muutokseen eri aihealueilla. Työtä toteutetaan yhdessä kunnan eri alojen ammattilaisten, kuntalaisten, yritysten sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.00 - 10.20

Tila:

B3.2

Aihealue:

Digitaalisuus
Kehittäminen
Kuntien ohjelma

Puhujat:

Outi Valkama,Ohjelmapäällikkö,Tampereen kaupunki

Järjestäjä:

Tampereen kaupunki