Ammatillisen osaamisen kehittäminen kuntien tulevaisuustyökalupakissa

Ammatillinen koulutus on kuntien väline elinvoiman vahvistamisessa. Sen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ei kaikilta osin vielä riittävästi tunneta. Nuorten perusopetuksen päättävien koulutuksen lisäksi ammatillinen koulutus tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Työmarkkinoilla olevat voivat kehittää osaamistaan niin omaehtoisen kuin työvoimakoulutuksenkin avulla. Yhteistyössä kuntien ja alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa voidaan kohdentaa ja räätälöidä osaamisen kehittämistä alueen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
11.00 - 11.30

Puhujat:

Maarit Kallio-savela,Erityisasiantuntija,Kuntaliitto

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Opetus ja kulttuuri