Asiantuntijajargonista selkeään kieleen – Maahan muuttaneiden osallistuminen oman ympäristönsä kehittämiseen

Helsingin asukkaista kasvava osuus on vieraskielisiä. Vieraskielisten kaupunkilaisten osallistuminen kaupunkiympäristöstä käytävään keskusteluun kuten kaavoitukseen, on kuitenkin ollut vähäistä. Helsingin kaupunkiympäristössä on pohdittu keinoja maahaan muuttaneiden omien järjestöjen kanssa siihen, miten maahan muuttaneita saataisiin osallistumaan enemmän omasta ympäristöstä käytävään keskusteluun. Yhdeksi keskeiseksi haasteeksi tunnistettiin se, että kaupungin käyttämä kieli on usein vaikeaa. Maahan muttaneiden järjestöt kokivat, että kieliversioiden sijaan integroitumista tukisi se, että asiat kerrottaisiin ymmärrettävämmin ja selkeällä suomen kielellä. Kaupunkiympäristön toimialalla on tehty muun muassa selkokielinen infovideo osallistumismahdollisuuksista, järjestetty selkokielisiä Kerro Kantasi -verkkokuulemisia ja tuettu verkkotilaisuuksiin osallistumista selkeillä verkkosivuilla ja osallistumisohjeilla. Henkilöstö on saanut selkokielen koulutusta. Selkeä kaavahankkeen aloittava osallistumis- ja arviointisuunnitelmapohja on työn alla.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
09.00 - 09.20

Tila:

B3.2

Aihealue:

Kehittäminen
Kuntien ohjelma
Viestintä ja markkinointi

Puhujat:

Tiina Antila-Lehtonen,Vuorovaikutusasiantuntija,Helsingin kaupunki
Taika Tuunanen,Yksikön päällikkö,Helsingin kaupunki

Järjestäjä:

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala