Asumistaitokurssit ehkäisevät asunnottomuutta

Asunnottomuuden taustalla on usein heikot asumisen taidot ja oikea-aikaisen tuen puute. Asumistaitokurssit ehkäisevät asunnottomuutta, ja niille voivat osallistua niin asunnottomat kuin asunnottomuusuhan alla olevat.

Sininauhasäätiön jalkautuva asumis- ja palveluohjaus AIMO järjestää asumistaitokursseja, joiden tarkoituksena on vahvistaa osallistujien jo olemassa olevia asumisen taitoja sekä tuoda lisää työvälineitä asumisen ja arjen hallintaan. Ryhmämuotoinen kurssi ovat osallistujalle hyvä tilaisuus ottaa asuminen ja siihen liittyvät aiheet puheeksi sekä kuulla muiden kokemuksia ja ajatuksia turvallisessa ympäristössä.

Teemat / aiheet, joita kurssilla käsitellään:
– Asunnon haku
– Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet
– Asumisen säännöt, haasteet ja onnistumiset
– Oma talous, velat, ulosotto, velkajärjestely
– Sähköiset palvelut yhteiskunnassa (digiopastus)
– Palvelu- ja tukiverkostojen kartoittaminen
– Mielekäs arki
– Toimivat ihmissuhteet
– Naapurusto

Tervetuloa kuulemaan asumistaitokursseista ja asunnottomuuden ehkäisystä. Aiheesta puhuvat Sininauhasäätiön AIMO-tiimin palveluohjaajat Eeva Harez Aziz ja Sami Ng. Sininauhasäätiön jalkautuva asumis- ja palveluohjaustiimi AIMO pyrkii vähentämään pääkaupunkiseudun pitkäaikaisasunnottomuutta turvaamalla ja mahdollistamalla asunnottomina tai asunnottomuusuhan alla oleville.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
14.00 - 14.20

Tila:

A3.2

Aihealue:

Sote

Puhujat:

Eeva Harez Aziz,Jalkautuva asumis- ja palveluohjaus AIMO
Sami Ng,Jalkautuva asumis- ja palveluohjaus AIMO

Järjestäjä:

Sininauhasäätiö