AuroraAI-ohjelman avulla kohti ihmiskeskeistä kuntaa

Ihmiskeskeiset julkiset palvelut. Ihmiskeskeisillä palveluilla tarkoitetaan ennakoivia ja tehokkaita palveluja, jotka huomioivat erilaisten ihmisten, yritysten ja organisaatioiden tarpeet ja tilanteet. Tämä tarkoittaa palveluiden rakentamista niin, että ne kytkeytyvät ihmisten elämäntapahtumiin ja elämäntilanteisiin tai yritysten ja yhteisöjen elinkaaren vaiheisiin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa suuri osa julkisista palveluista on digitaalisia ja automatisoituja aina, kun se on lainsäädännöllisesti mahdollista ja palveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
12.00 - 12.45

Tila:

A3.8

Aihealue:

Digitaalisuus
Elinvoima
Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen

Puhujat:

Aleksi Kopponen,erityisasiantuntija,valtiovarainministeriö

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Strategia