Avoimen lähdekoodin hankintaoppaan esittely

Kuntaliitto julkaisi 2022 kunnille oppaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyen. Opas pyrkii vastaamaan avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin. Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset nousevat kunnassa ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun kunta on halukas ottamaan käyttöönsä avoimella lähdekoodilla toteutetun ohjelmistoratkaisun. Tällöin täytyy myös selvittää myös hankintakysymyksiä, jotka eivät ole samanlaisia kuin hankittaessa ratkaisuja markkinoilta perinteisellä suljetulla lähdekoodilla.

Opas on laadittu kuntien hankintojen tueksi yhteistyössä Kuntaliiton ja Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen COSS ry:n kanssa. Kirjoittajina ovat olleet Linda Lehto,
Timo Väliharju ja Martin von Willebrand ja sen on toimittanut Elisa Kettunen Kuntaliitosta yhdessä Kuntaliiton hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Oppaan valmisteluvaiheessa toteutettiin kuntien kanssa työpajoja, joiden tuloksia hyödynnettiin oppaan sisällöllisissä valinnoissa.

Kuntamarkkinoilla esittelemme oppaan keskeisen sisällön ja lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä oppaan laatijoille. Voit myös lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostissa Elisa Kettuselle (sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kuntaliitto.fi).

Ohjelma

13.00 Miksi avoimen lähdekoodin hankintaopas haluttiin tehdä ja miten se valmisteltiin? Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

13.10 Erityispiirteet ja strategiset hyödyt avoimen lähdekoodin hankinnoissa, Timo Väliharju, toiminnanjohtaja, Avointen tietojärjestelmien keskus Coss ry

13.25 Hankinnan vaihtoehdot ja parhaat käytännöt, Martin von Willebrand, asianajaja Asianajotoimisto HH Partners Oy

Yhteisötuotteen hankinta vs. kehittäjäyhteisön perustaminen

Onnistuneen hankinnan edellytykset: markkinavuoropuhelu, laatuvertailu, lukkojen ehkäisy ym.

13.40 Mahdollisuus kysyä ja keskustella

13.45 Seminaari päättyy

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
13.00 - 13.45

Tila:

B3.1

Aihealue:

Digitaalisuus
Kuntaliiton ohjelma

Puhujat:

Elisa Kettunen,kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Martin von Willebrand,asianajaja,Asianajotoimisto HH Partners Oy
Timo Väliharju,toiminnanjohtaja,Coss ry

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Strategia