Bättre hälsa och välfärd i kommunerna genom samarbete

Kommunen har stor nytta av att aktivt arbeta för välmående och välfärd för invånarna genom att satsa på motion och rörelse. Men seminariet kan ge idéer för fungerande samarbete med organisationerna även inom andra områden än motion och idrott. Möjligheten att samarbeta med organisationerna är en nyckel till en mera välmående kommun.

Kom och lyssna på den inspirerande talaren Henrika Backlund, generalsekreterare för Finlands Svenska Idrott! Hon berättar om lyckade samarbeten mellan kommuner och organisationer inom motion och idrott. Det behöver inte vara dyrt, men ger stora fördelar i det långa loppet för invånarna. Vi får höra både om samarbeten som gäller barn och unga, personer med funktionsvariationer samt alla invånare.

Finlands Svenska Idrott erbjuder följande tjänster gratis: Idrott i skola-dagar i grundskolan, handledning och utbildningar för personalen i småbarnspedagogiken samt utbildning av tutorer inom välbefinnande för skolor på andra stadiet.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.00 - 10.50

Tila:

A3.7

Aihealue:

Hyvinvointi
Kuntaliiton ohjelma
Sote
Svenska

Puhujat:

Henrika Backlund,generalsekreterare,Finlands Svenska Idrott
Robin Lindberg,sakkunnig,Kommunförbundet§

Järjestäjä:

Kommunförbundet, Svenska enheten