Case Satakunnan sairaanhoitopiiri & Case Kemi: Kehitä johtamista – lisää työntekijöiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Satakunnan sairaanhoitopiirissä haluttiin yhtenäistää ja parantaa työterveyden ja -turvallisuuden johtamista ja käytäntöjä. Työkaluksi otettiin standardi (ISO 45001). Tämän tuloksena sairaanhoitopiirin turvallisuuskulttuuri on muuttunut ja muun muassa työnantajamaine parantunut.

Myös Kemin kaupungilla on työkalupakissaan työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi. Sen käyttöönottoon kannusti aiemmin ympäristöstandardista (ISO 14001) saadut hyvät kokemukset. Kemi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin ja on vienyt sitoumuksia käytäntöön standardin avulla. Tämän lisäksi standardin käyttö on kehittänyt kaupungin toimintoja ja johtamista paljon laajemminkin.

Katri Mannermaa, hankekoordinaattori, Satasairaala ja Eija Kinnunen, kestävän kehityksen koordinaattori, Kemin kaupunki, kertovat käytännön kokemuksia standardien hyödyistä ja haasteista sekä vinkkejä standardien käyttöönottoon.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
14.00 - 14.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Johtaminen
Kehittäminen
Sote
Tieto
Työ
Verkko-ohjelma
Ympäristö

Puhujat:

Eija Kinnunen,Kestävän kehityksen koordinaattori, projektipäällikkö,Kemin kaupunki
Katri Mannermaa,Hankekoordinaattori,Satasairaala

Järjestäjä:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry