Digitalisering: appar för invånarna

I Österbotten har flera kommuner tillsammans skapat egna lokala appar för invånarna. Betoningen är på information om kommunen, men beslutsfattande och dialog finns också med.

Vad är det som gör att en app används? Vilka problem har man stött på i utvecklandet?

Pedersöres kommunapp för barn och unga. Appen syftar till att förbättra växelverkan mellan barn och unga och kommunen. Via appen kan barn och unga bland annat ställa frågor eller ge förslag för kommunen samt få information om det som berör dem i kommunen på ett enkelt sätt.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
09.00 - 09.50

Tila:

A3.7

Aihealue:

Digitaalisuus
Kuntaliiton ohjelma
Svenska

Puhujat:

Madeleine Englund-Svenlin,Larsmo kommun
Alina Isoviita,Pedersöre kommun

Järjestäjä:

Kommunförbundet