Elvytys, vihreä siirtymä ja kunnat

Vihreä siirtymä on termi muutokselle, jossa erilaisten ympäristöliiketoiminnan muotojen suhteellinen painoarvo aluetalouksissa kasvaa. Tätä muutosta tukevia toimia rahoitetaan mm. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta sekä Uusiutuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. Tilaisuudessa on esittelyssä, millaista rahoitusta nämä ohjelmat voisivat elvytyksen ja vihreän siirtymän osalta kunnille tarjota. Esittelyssä on myös esimerkki Tampereen kaupungin työstä vihreän siirtymän tematiikassa.

Tilaisuuden alustavat kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen ja ilmastopolitiikan asiantuntija Pauliina Jalonen Kuntaliitosta. Luennoitsijoina ovat johtava erityisasiantuntija Emma Terämä, Valtiovarainministeriö, ohjelmajohtaja Tiina Huotari, Uudenmaan liitto, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, Tampereen kaupunki

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
09.00 - 09.45

Puhujat:

Annukka Mäkinen,Kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Pauliina Jalonen,Ilmastopolitiikan asiantuntija,Kuntaliitto
Emma Terämä,Johtava erityisasiantuntija,Valtiovarainministeriö
Tiina Huotari,Ohjelmajohtaja,Uudenmaan liitto
Kari Kankaala,Ympäristö- ja kehitysjohtaja,Tampereen kaupunki

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Yhdyskunta ja ympäristö