Enemmän kuin osiensa summa

Kykenemmekö hyödyntämään sitä potentiaalia ja ainutkertaisia voimavaroja, mitä ”alueellamme” on? Tartummeko niihin mahdollisuuksiin, joita yhteistyössä voisi syntyä?
Suomen kasvukäytävä on yhteistyöverkosto, jossa on mukana lähes 20 erilaista ja -kokoista kuntaa ja kaupunkia, 4 maakuntaliittoa ja järjestöjä. Yhteistyö alueiden välillä on toiminut lähes 10 vuotta, hyödyntäen sekä alueita itseään että koko Suomea. Vahvin elinvoimatyö tehdään yhdessä, jolloin kokonaisuudesta tulee enemmän kuin osiensa summa. Se onnistuu vain toimimalla rohkeasti, kokeilemalla ja eteenpäin katsoen.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 11.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Verkko-ohjelma

Puhujat:

Markku Rimpelä,Suomen kasvukäytävän ohjausryhmän puheenjohtaja,Hämeenlinnan kaupunki
Jaana Villanen,Suomen kasvukäytävän johtaja,Suomen kasvukäytävä

Järjestäjä:

Suomen kasvukäytävä