Esitys yhteisestä koulutuksen järjestäjästä ja toimintamallista

Väki vähenee, kunnat kutistuvat. Kuinka käy koulutukselle?

Esi-, perus- ja lukio-opetuksen järjestäminen yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Järviseudun kuntien kanssa

Kuntaliitto toteutti vuosina 2020-2021 verkostoprojektin, jonka tavoitteena oli kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata.
Alajärven kaupunki, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat sekä Järviseudun ammatti-instituutti tekivät sopimuksen ja sitoutuivat yhdessä toteuttamaan ja maksamaan ”Sueviitti – Järviseudun koulutuspalvelut” –hankkeen projektisuunnitelman mukaisesti.

Alueellinen tavoite ja haaste ja niiden kytkeytyminen projektin tavoitteisiin
Ensisijaisena tavoitteena oli toisen asteen koulutuspalveluiden saavutettavuuden turvaaminen Järviseudun alueella taloudellisesti kestävällä pohjalla. Erityisenä haasteena on pienenevät ikäryhmät sekä esi- ja perusopetuksessa että toisen asteen koulutuksessa. Kuinka taataan jokaiselle nuorelle mahdollisuus opiskella kotoa käsin, koska perinteinen yksiköittäin palveluja tarjoava järjestelmä ei ole enää toimiva ratkaisu. Samalla pyritään turvaamaan laadukkaan perusopetuksen jatkuminen kaikissa kunnissa.

Hankkeen lopputuloksena on kunnissa tehty yhtäpitävät päätökset yhteisen koulutuksen järjestämismallin valmistelun aloittamisesta.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
11.20 - 11.40

Tila:

A3.8

Aihealue:

Kuntien ohjelma

Puhujat:

Esa Kaunisto,Sivistystoimenjohtaja,Alajärven kaupunki