Går digitaliseringen framåt? Kartläggning om läget i kommunerna.

Under våren 2021 gjorde Kommunförbundet en kartläggning av digitaliseringen i kommunsektorn. Syftet med kartläggningen är att bättre förstå de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför för kommunerna samt vilka konsekvenser digitaliseringen har för kommunernas verksamhet, ledning, resurser och tjänster. Vi samlade också in information om det digitala språng som coronapandemin gett upphov till, och kommunernas erfarenheter av det. På Kommunmarknaden presenteras kartläggningens resultat.

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021

Puhujat:

Järjestäjä:

Kommunförbundet