Henkilökohtainen budjetti

Hallitusohjelmaan on kirjattu henkilökohtaisen budjetin käytön kokeilu vammaispalveluissa. Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemansa avun, tuen ja palvelujen kokonaisuutta.
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL, toteuttama vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Kaikki syksyllä 2020 käynnistyvät alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina STM, THL, Kuntaliitto, VANE ja vammaisjärjestöt.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
10.00 - 10.45

Puhujat:

Anne-Mari Raassina,Neuvotteleva virkamies,STM
Päivi Nurmi-Koikkalainen,Kehittämispäällikkö,THL

Järjestäjä:

Kuntaliitto, sosiaali- ja terveysyksikkö