Hiilijalanjäljen määrittämisestä askelmerkit kestäviin toimintatapoihin

Hiilineutraali kiertotalous ja ympäristövastuullisuus laajemminkin ovat teemoja, joiden ajurit tulevat poliittisesta ja lainsäädännöllisestä ohjauksesta, mutta yhä vahvemmin myös asiakkailta, kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä.

Hiilijalanjäljen laskennan avulla toimija voi löytää vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Mitkä toiminnot tuottavat ilmastopäästöjä? Mitkä ovat merkittävimmät päästölähteet? Mikä osuus päästöistä on sellaista, johon toimijalla on vaikutusmahdollisuuksia? Hiilijalanjäljen määrittäminen tuottaakin tietoa, jota voidaan hyödyntää viestinnässä, mutta ennen muuta se mahdollistaa kunkin toimijan omien kehityskohteiden tunnistamisen, kehitystyön suunnittelun ja toimintatapojen muuttamisen kohti vähähiilisempää toimintaa ja sitä kautta osaksi hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Ei myöskään sovi unohtaa, että vähähiilinen, kiertotalouteen perustuva toiminta on usein myös kustannustehokasta ja resurssiviisasta.

Hiilijalanjäljen laskentaan on olemassa vakiintuneet periaatteet, mutta kunkin toimijan on kuitenkin määritettävä itse laskennan tavoitteet ja soveltuva arvioinnin rajaus. Tähän FCG tarjoaa mielellään apua!

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
12.00 - 12.20

Aihealue:

Tieto,
Ympäristö

Puhujat:

Elina Merta,elinkaariasiantuntija,FCG Suunnittelu

Järjestäjä:

FCG