Hur gick det egentligen i kommunalvalet i juni?

Hur stor andel av de invalda är nya? Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut? Finns det unga bland de invalda? invandrare? Är det i Larsmo eller Grankulla som de flitigaste väljarna bor? Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom analyserar kommunalvalsresultatet med exempel från de tvåspråkiga kommunerna.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021

Aihealue:

Svenska

Puhujat:

Marianne Pekola-Sjöblom,forskningschef,Kommunförbundet

Järjestäjä:

Kommunförbundet