Hyvän mielen kunta: yhdessä luomme mielekkään arjen

MIELI ry:llä on yhdessä 28 kunnan ja kolmen hyvinvointialueen kanssa Hyvän mielen kunta-hanke. Hyvän mielen kunta on osa kansallisen Mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

Hankkeessa MIELI ry kehittää yhdessä kuntien kanssa välineitä, jotka auttavat kuntia vahvistamaan mielenterveyden edistämistä ja mielenterveysjohtamista. Nämä välineet ovat Hyvän mielen kunta -tarkistuslista ja Hyvän mielen kunta -käytännön työkalupakki.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Kunnat tarvitsevat tukea ja välineitä tähän tärkeään työhön. Hyvän mielen kunta -hanke ja hankkeessa kehitetyt välineet esitellään tämän ohjelmanumeron aikana. Saatte kuulla myös hyvistä käytännön kokemuksista ja käytänteistä hankekunnista.

Mielenterveyttä on tutkitusti mahdollista vahvistaa ja mielenterveyden ongelmia ehkäistä ja hoitaa, käytännönläheisin keinoin. Mielenterveyden edistäminen, häiriöiden ehkäisy ja hyvä hoito ovat sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta tärkeitä. Heikentyneen mielenterveyden kustannukset ovat noin 11 miljardia euroa vuodessa.

Kunnan kaikkien toimialojen toiminta vaikuttaa mielenterveyteen, kuten hyvinvointiin ja terveyteen laajemminkin. Siksi yksi toimiala tai toimenpide ei voi yksin saavuttaa vaikuttavia tuloksia. Mielenterveyttä vahvistetaan yhdessä, myös tässä hankkeessa.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
09.00 - 09.45

Tila:

A3.25

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Kehittäminen
Kuntaliiton ohjelma
Sote
Tieto

Puhujat:

Meri Larivaara,johtaja,Mieli ry
Karin Palmen,hankepäällikkö,Mieli ry

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote