Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen – hyvät toimintamallit käytäntöön kunnissa

Ravitseva ja maistuva ruoka ikääntyessä on hyvän kunnon säilymisen perusedellytys ja oleellinen puskuri varhaista raihnaistumista vastaan. Ikääntyneiden vajaaravitsemus yleistyy liikuntakyvyn ja kognition heikentyessä ja se huonontaa ikäihmisen fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisää sairastuvuutta. Ennaltaehkäisevä ravitsemusneuvonta, ikääntyville suunnatut lähiruokapalvelut, varhainen tuki ja oikea-aikainen ravitsemukseen puuttuminen on tärkeää. Hyväkuntoiset, vireät ja omatoimisesti pärjäävät ikääntyneet kunnan asukkaat ovat kunnille voimavara ja osa kuntien elinvoimaa. Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on huolehdittava ikääntyneiden hyvää ravitsemusta ylläpitävistä toimista.

Kansallisen ikäohjelman tavoitteena on, että ikäihmisten terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja kotona asuminen jatkuu mahdollisimman pitkään. Tämän mahdollistaa se, että ennaltaehkäisevät palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Suomessa on onnistuttu pidentämään elinikää ja suurin osa ikääntyneistä elää toimintakykyisenä ja itsenäisenä tutussa elinympäristössään. Monenlaiset ennaltaehkäisevän toiminnan keinot terveyttä edistävän ravitsemuksen ja liikunnan edistämiseksi ovat tärkeitä päämäärän saavuttamiseksi. Tässä työssä kuntien omat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet, joita järjestöt ja kolmas sektori tukevat, ovat avainasemassa.

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus käytäntöön hankkeen tavoitteena on parantaa ikäihmisten ravitsemusta lisäämällä tietoa hyvästä ravitsemuksesta ikääntyneiden parissa työskentelevien, ikääntyneiden itsensä ja heidän omaistensa parissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toteuttama hanke käynnistyi marraskuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka. Toiminta on osa kansallisen Ikäohjelman toimeenpanoa. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan toimivista malleista kanssamme!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 11.45

Tila:

B3.4

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Kehittäminen
Kuntaliiton ohjelma
Sote

Puhujat:

Satu Jyväkorpi,erityisasiantuntija,Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Arja Lyytikäinen,pääsihteeri,Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote