Ikääntyneiden ravitsemusterveyden edistäminen yhdyspinnoilla kunnissa

Kolmannella sektorilla ja etenkin järjestötoimijoilla on tärkeä rooli tulevilla hyvinvointialueilla ennaltaehkäisevän ravitsemusterveyden toteuttajana yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa. Luennolla esittelemme konkreettista toimintaa ja malleja, joilla kaksi järjestötoimijaa edistää ikääntyneiden ravitsemusterveyttä. Järjestötoimijat järjestävät esimerkiksi ruoanvalmistuskursseja ja erilaisia ravitsemusterveyttä edistäviä ryhmiä ja muuta osallistavaa ja vuorovaikutteista vertaisryhmätoimintaa, jolla tavoitetaan myös yksinäisiä ikäihmisiä.

Kuntien ikääntyneiden kanssa toimivien ammattilaisten tulisi toimia yhteistyössä järjestöjen kanssa ja ohjata asiakkaitaan järjestöjen ennaltaehkäisevään, ravitsemusterveyttä tukevaan toimintaan. Kunnat voivat tukea toimintaa esimerkiksi tiedottamalla siitä tai antamalla tiloja käyttöön toimijoille sekä kutsumalla järjestöjä mukaan omiin tilaisuuksiinsa. Oleellisen tärkeää on myös, että ikääntyneet itse ovat mukana yhteistyössä, jossa kehitetään toimintoja kohderyhmälle. Viestin tulisi kulkea kumpaankin suuntaan, jotta ikääntyneet tulevat tietoiseksi tarjottavista palveluista ja toiminnasta. Näin kuntalaiset hyötyvät parhaiten kolmannen sektorin toiminnasta ja kunnan ikääntyneillä asukkailla on mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti tarjottavaan toimintaan. Järjestöjen kanssa tehtävä ravitsemusterveyden edistämisen yhdyspintatyö tavoitteineen, toteutuksineen ja tarvittavine resursseineen tulee kirjata myös kunnan hyvinvointisuunnitelmaan.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
13.00 - 13.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Elinvoima
Hyvinvointi
Sivistys
Tieto
Verkko-ohjelma

Puhujat:

Arja Lyytikäinen,Pääsihteeri,Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Heli Similä,Toiminnanjohtaja,Pohjois- Pohjanmaan Martat
Marita Suontausta,Kehityspäällikkö,Maa- ja kotitalousnaiset

Järjestäjä:

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Martat ja Maa- ja kotitalousnaiset ry