Ilmastonmuutos, luontokato ja kuntien elinvoima

Kuntien ilmasto- ja luontotyö voi tuoda monia hyötyjä. Päästöjen vähentämisen ja luonnon tilan kohenemisen ohella voidaan esimerkiksi säästää rahaa, kohentaa asukkaiden terveyttä ja viihtyisyyttä sekä tukea yritystoiminnan edellytyksiä.
 
Millaiset seikat tukevat ilmasto- ja luontotyötä sekä “win-win” -ratkaisujen löytämistä? Tilaisuudessa kuulemme käytännön kokemuksia ilmasto- ja luontotyöstä Jyväskylästä ja Lappeenrannasta. Johdantona kuulemme löydöksiä kuntien ilmasto- ja luontotyön tilannekuvaa Suomen kunnissa yhteen vetävästä selvityksestä. Lopuksi on myös varattu hetki kysymyksille ja keskustelulle.

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
10.00 - 10.40

Puhujat:

Päivi Pietarinen,ympäristöjohtaja,Jyväskylän kaupunki
Anna Vuori,ympäristösuunnittelija,Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Järjestäjä:

Sitra