IoT ja avoin data kestävässä kaupunkikehittämisessä

Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupunkien edustajat kertovat kokemuksia siitä, miten kaupungit hyödyntävät avointa dataa ja IoT-ratkaisuja kestävässä kaupunkikehityksessä mm. mitä etuja ja haasteita avoimen datan ja IoT-ratkaisujen kehittämiseen liittyy ja miten asukkaita voidaan osallistaa tässä työssä. Teema kytkeytyy vahvasti EU-rahoitteisten Lighthouse-projektien kehittämistyöhön sekä kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin.

Ajankohta:

Keskiviikko 9.9.2020
13.00 - 13.45

Puhujat:

Elina Wanne,Operatiivinen johtaja,Espoon kaupunki
Maarit Vehviläinen,Projektipäällikkö,Tampereen kaupunki
Aapo Rista,Erityisasiantuntija,Forum Virium

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Kestävä kehitys