IT- ja käyttöomaisuuden vastuullinen elinkaaren hallinta – mitä ei voi nähdä ei voi hallita

Vastuullinen organisaatio huomioi omassa toiminnassaan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Käyttöomaisuuden elinkaaren hallinnan tavoitteena on hankkia, käyttää, ylläpitää, päivittää ja myydä omaisuutta vastuullisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Keskeinen osa omaisuuden hallintaa on tiedon kerääminen ja hyödyntäminen koko elinkaaren ajan, mikä auttaa organisaatiota tekemään liiketoimintapäätöksiä, jotka perustuvat mitattavissa oleviin, vastuullisiin sekä taloudellisiin tavoitteisiin. Omaisuustietojen tarkkuutta voidaan parantaa merkittävästi automatisoimalla hallintaan liittyviä prosesseja, esimerkiksi Netum DUX -hallintaratkaisun avulla.

Ajankohta:

Keskiviikko 14.9.2022
11.30 - 11.50

Tila:

A3.2

Aihealue:

Digitaalisuus

Puhujat:

Katarina Uotinen,Johdon konsultti,

Järjestäjä:

Netum