Järjestöystävällinen kunta

Etelä-Pohjanmaasta ja Pohjois-Pohjanmaasta tehdään järjestöystävällisempää ja osallistavampaa. Tätä tehdään todeksi Soteuudistuksen kanssa. Pyrkimyksenä on, että järjestöt otetaan mukaan hyvinvointityöhön ja – rakenteisiin kunnassa sekä tulevalla hyvinvointialueella. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan kunta-järjestöyhteistyön toimintamallien kehittämistä yhdessä kuntien kanssa. Osallistava kumppanuuspöytätoiminta lisää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Järjestöjen ja kuntien yhteistyön avaimina toimivat kuntien nimeämät järjestöyhdyshenkilöt.

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
09.30 - 10.00

Puhujat:

Anna Katajala,Toiminnanjohtaja,Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Teija Matalamäki,Asiantuntija,Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Sote