Jatkuva oppiminen elinvoiman vahvistajana

Jatkuva oppiminen on kuntien keskeinen väline niin työllisyyden hoidossa kuin elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa. Työllisyyden kuntakokeilujen yhteydessä kehitetään alueellisia osaamisen kehittämisen ekosysteemejä kuntien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Työelämän murros edellyttää myös työssä olevan väestön osaamisen kehittämistä, jotta siirtymät uusiin työtehtäviin ja uusille aloille ovat mahdollisimman joustavat.

Mihin suuntaan hallitus vie jatkuvaa oppimista ja miten kunnat ovat rakentaneet osaamisen kehittämisen ekosysteemejä alueensa työllisyyden ja elinvoiman edistämiseksi?

Luennoitsijoina kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto, palvelupäällikkö Annukka Sorjonen, Helsingin työllisyyspalvelut, osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Ajankohta:

Keskiviikko 15.9.2021
14.30 - 15.15

Puhujat:

Maarit Kallio-Savela,Kehittämispäällikkö,Kuntaliitto
Annukka Sorjonen,Palvelupäällikkö,Helsingin työllisyyspalvelut
Sanja Mursu,Osaamisen kehittämisen asiantuntija,Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Elinvoima ja talous ja Hyvinvointi ja sivistys