Kaikki voittaa huntteja, kun seniori nostaa puntteja

Yli 70-vuotiaista iäkkäistä 80 % asuu omassa kodissa ilman kotihoidon palveluita. Liikkumisvaikeudet lisääntyvät iän karttuessa ja lähes 30 %:lla 75 + ikäisistä on suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä. Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa heidän liikkumiskykyänsä. Hyvä lihaskunto mahdollistaa itsenäisen kotona asumisen. Vahvat jalat ja hyvä tasapaino ehkäisevät kaatumisia ja niistä johtuvia kalliita lonkkamurtumien hoitokustannuksia.
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmajohtaja Katja Borodulin tarjoaa hyviä toimintamalleja, miten kunnat voivat tukea ikäihmisten toimintakyvyn säilymistä?

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
10.00 - 10.30

Puhujat:

Katja Borodulin,Ohjelmajohtaja,Ikäinstituutti

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Hyvinvointi ja sivistys