Kansainväliset tiedonsiirrot | Tietosuoja

Tässä tietoiskussa pureudumme muutoksiin kansainvälisissä tiedonsiirroissa ja Schrems II -päätöksen vaikutuksiin. Tietoiskussa käydään tiiviisti läpi:

• Millaisia tiedonsiirtoihin liittyviä vaatimuksia organisaatioihin kohdistuu?
• Milloin tiedonsiirtoja koskeva sopimus on päivitettävä?
• Milloin henkilötietojen siirtoja koskeva vaikutustenarviointi on laadittava?
• Milloin organisaatiossa on toteutettava täydentäviä suojatoimenpiteitä siirron turvaamiseksi?

Tietoiskun asiantuntijana toimii Privaonin tietosuoja-asiantuntija Jenna Veera Asikainen. Jenna Veeralla on vuosien kokemus tietosuojavastaavan roolissa toimimisesta, ja hänen erityisinä osaamisalueina ovat luotto-, yritys- ja markkinointitiedon tietosuoja, sekä julkisten organisaatioiden tietosuojakysymykset.

Tietoisku järjestetään verkossa.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
10.30 - 10.50

Tila:

Verkko

Aihealue:

Digitaalisuus
Johtaminen
Kansainvälisyys
Laki
Tieto
Verkko-ohjelma
Viestintä ja markkinointi

Puhujat:

Jenna Veera Asikainen,Tietosuoja-asiantuntija,

Järjestäjä:

Privaon