Kansallinen vesihuoltouudistus ja yhdyskuntajätevesien Green Deal

Tilaisuudessa luodaan katsaus kansallisen vesihuoltouudistuksen keskeisiin tavoitteisiin ja toimeenpanoon sekä käynnistyvään vesihuoltolain uudistukseen. Lisäksi esitellään toimintamalli kannustaa vapaaehtoisella sopimuksella vesihuoltolaitoksia ja kuntia niiden omistajina yhä vaikuttavampaan yhdyskuntajätevesien puhdistamiseen.

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.15 - 12.00

Tila:

A3.22

Aihealue:

Ympäristö

Puhujat:

Ari Kangas,Neuvotteleva virkamies,Ympäristöministeriö
Olli-Matti Verta,Vesitalousjohtaja,Maa- ja metsätalousministeriö

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö