Kaupunkiseutusuunnittelun edelläkävijät – parhaita käytäntöjä eri kokoisilta kaupunkiseuduilta

Kaupunkiseudullista suunnittelua tehdään laajasti eri kokoisilla kaupunkiseuduilla kuntayhteistyönä. Suunnitelmien sisältö määrittyy kaupunkiseutukohtaisesti, mutta elinvoimaisuus ja kestävyys ovat kestoteemoja, jotka näkyvät kaikissa suunnitelmissa. Miten kestävyys ja elinvoimaisuus näkyvät suunnitelmissa? Entä millainen rooli kaupunkilaisilla on suunnitelmien valmistelussa? Seminaarissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita ideoita ja käytäntöjä!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
13.00 - 13.45

Tila:

B3.6

Puhujat:

Järjestäjä:

Kuntaliitto, Yhdyskunta ja ympäristö