Kestävän kehityksen käytännöt ja ratkaisut kuntapäättäjille

Miten kunta edistää kestävää kehitystä arjen toiminnoissa? Minkälaisia kokeilua ja hyviä käytäntöjä muut kunnat ovat toteuttaneet? Mikä on minun roolini kuntapäättäjänä kestävän kehityksen edistämisessä?

• Tulevaisuuden kestävät kunnat vuonna 2030, Sini Sallinen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto
• Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelma, Virve Hokkanen, ohjelmapäällikkö
• Hyviä käytänteitä kunnista, Jani Päivänen, johtava asiantuntija, FCG ja Kaisa Schmidt-Thomé, vanhempi asiantuntija, Demoshelsinki

Ajankohta:

Torstai 16.9.2021
09.00 - 09.45

Puhujat:

Virve Hokkanen,Ohjelmapäällikkö,Ympäristöministeriö
Sini Sallinen,Kehityspäällikkö,Kuntaliitto
Jani Päivänen,Johtava asiantuntija,FCG
Kaisa Schmidt-Thomé,Vanhempi asiantuntija,Demoshelsinki

Järjestäjä:

Kuntaliitto