Kiinteistöjohtamisella kuntatalous tasapainoon

Kiinteistöjen ja toimitilojen merkitys kuntien ja kaupunkien toiminnassa ja taloudessa on keskeinen ja korostuu sote-uudistuksen myötä entisestään. Uudistus muuttaa kunnan roolia vahvasti kohti kiinteistösijoittamista, jolloin vanhat ajatukset ja toimintamallit en enää riitä. Uusilla ja innovatiivisillakin tavoilla ja ratkaisuilla kiinteistöt ovat kuitenkin myös voimavara kuntataloudelle, eikä haasteista huolimatta ole syytä ripotella tuhkaa hartioille. Tule kuulemaan ja virkistämään ajattelua!

Ajankohta:

Torstai 15.9.2022
11.00 - 11.20

Tila:

Verkko

Aihealue:

Elinvoima
Kehittäminen
Kuntatalous
Verkko-ohjelma
Ympäristö

Puhujat:

Anssi Koski,Kunnat ja kaupungit neuvontapalvelut,KPMG Oy Ab

Järjestäjä:

KPMG Oy Ab