Kiinteistöveroselvitykset kuntatalouden tukena

• Erilaisten selvitysmuotojen vertailua
• Selvitysten laatu ja vastuullisuus
• Tehostunutta datakeruuta ja vahvistunutta osaamista – Perlacon Oy osaksi FCG-konsernia
• Kiinteistöveroselvitysten tuloksia
• Ajankohtaista kiinteistöverouudistuksen etenemisestä

Ajankohta:

Torstai 10.9.2020
12.30 - 12.50

Puhujat:

Teijo Salmi,johtava asiantuntija,FCG Suunnittelu

Järjestäjä:

FCG